ECONOMICS - INDUSTRY & TRADE - EXPORT MARKETS   [Αρχική Σελίδα]


Top 10 αλυσίδες λιανικής & χονδρικής για το 2010 – Μέρος Πρώτο: Ποιοι πλήττονται από την οικονομική κρίση και ποιοι ωφελούνται διευρύνοντας τα μερίδια τους στην ελληνική αγορά.

 

 

 

 

Το 2010 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο στην χώρα μας η οποία περνάει την χειρότερη μεταπολεμική οικονομική κρίση.

 

Παρ΄όλα αυτά υπάρχουν αλυσίδες που αξιοποιούν την δύσκολη οικονομική συγκυρία αλλά και άλλες που πλήττονται από αυτήν. Η εικόνα του 2010 συμπληρώνεται με την αποχώρηση της Aldi από την Ελλάδα (βλπ. σχετικό άρθρο μας 9/11/2010 Aldi Ελλάς:700 εργαζόμενοι επιμένουν να λάβουν μια πειστική απάντηση για την πρωτοφανή για την Aldi, απόφαση αποχώρησης από την Ελλάδα) και την διάθεση του δικτύου των καταστημάτων της Ατλάντικ σε προμηθευτές, δανειστές και ανταγωνιστές της  (βλπ. σχετικό άρθρο μας 28/3/2011 Σούπερ Μάρκετ Altantic: Ο Γολγοθάς της εξυγίανσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση – αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑΑ).

 

Οι δέκα κορυφαίες αλυσίδες λιανικής / χονδρικής της χώρας μας κατά την διάρκεια του 2010 παρουσίασαν την εξής εικόνα:

 

 

 

 

 

 

 

Carrefour Μαρινόπουλος: Σταθερά στην πρώτη θέση αλλά με απώλειες

 

 

Ο Όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση των Top-10 αλυσίδων χονδρικής / λιανικής της χώρας μας αλλά φαίνεται να έχει πληγεί αισθητά από την οικονομική κρίση. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στον Όμιλο καθώς και τα συνολικά καταστήματα που λειτουργεί είτε απ΄ ευθείας, είτε με την μέθοδο του Franchising (Σχετικά με το franchising βλπ. σχετικό άρθρο μας 28/12/2010 εδώ) :

 

ΟΜΙΛΟΣ CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

2009

2010

Εργαζόμενοι

12.500

14.042

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 

 

Υπερ- Μάρκετ

30

31

SM Carefour/Μαρινόπουλος

269

256

Carrefour Express

61

91

5΄Μαρινόπουλος*

52

-

Anytime

78

89

Smile

94

100

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

584

567

Πίνακας ΛΚ

*Τα καταστήματα 5΄Μαρινόπουλος μετατρέπονται σε Carrefour Express

 

 

Ό Όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος, σαν ο μεγαλύτερος της Ελληνικής αγοράς, αισθάνθηκε πιο έντονα τα συμπτώματα της οικονομικής κρίσης η οποία, όπως φαίνεται από τον πίνακα των ετών 2007-2010 που ακολουθεί, άρχισε να τον επηρεάζει αρνητικά από το 2009:

 

ΟΜΙΛΟΣ CARREFOUR / ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη 

Καθαρά κέρδη προ φόρων  

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

2.471.373.000

543.956.000

63.485.000

1.192.670.000

2008

2.622.119.000

588.712.000

72.432.000

1.202.257.000

2009

2.532.208.000

579.963.000

66.098.000

1.116.483.000

2010

2.247.762.394

427.774.912

-117.498.401

1.130.867.173

Πίνακας: Λ. Κουμάκης - Πηγή: Carrefour/Mαρινόπουλος

 

 

Ο (μητρικός) Γαλλικός Όμιλος, στην ετήσια έκθεσή του για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010 σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται (βλπ. σχετικό άρθρο μας 20/1/2011 εδώ), για την Ελλάδα είχε «προαναγγείλει» τα προβλήματα που προκύπτουν από την οικονομική κρίση, αναφέροντας τα εξής:

 

Οι πωλήσεις μας στην Ελλάδα επηρεάστηκαν από την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Οι πωλήσεις μειώθηκαν σε συγκρίσιμα μεγέθη κατά 8,1% και συνολικά κατά 5,7%.

 

Οι συνολικές πωλήσεις του 2010, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκαν κατά 4,1%: Από 2,836 δις Ευρώ το 2009 σε 2,719 δις Ευρώ το 2010.

 

Οι παραπάνω αξίες προφανώς περιλαμβάνουν και κάποιες άλλες δραστηριότητες που δεν ανήκουν στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου Carrefour Μαρινόπουλος (Εταιρίες Carrefour – Μαρινόπουλος, Ξυνός και Dia).

 

Με τα δεδομένα αυτά, ο Όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος επηρεάστηκε αρνητικά από την οικονομική κρίση για δεύτερη συνεχή χρονιά (2009 και 2010) με τις προοπτικές του 2011 να μην διαγράφονται και ιδιαίτερα θετικές.

 

 

 

 

 

 

Lidl Hellas: Σταθερά στην δεύτερη θέση της Ελληνικής αγοράς

 

  

Στην δεύτερη θέση της Ελληνικής αγοράς υπολογίζεται ότι παραμένει σταθερά η Γερμανική Lidl.

 

Το απόλυτο «πέπλο μυστικότητας» που καλύπτει τα διάφορα οικονομικά στοιχεία της Γερμανικής αλυσίδας πληρώνεται πανάκριβα: Άγνωστος αριθμός ανεξάρτητων Ομορρύθμων Εταιριών, με υψηλό κόστος λειτουργίας, ελέγχου και συντονισμού, καλύπτει τα 220 περίπου καταστήματα της αλυσίδας στην Ελλάδα ώστε να είναι εξαιρετικά δύσκολη η συγκέντρωση ασφαλών οικονομικών αποτελεσμάτων καθώς και άλλων πληροφοριών.

 

Η ίδια μέθοδος της «μυστικοπάθειας» που αφορά και άλλους τομείς των δραστηριοτήτων του Γερμανικού Ομίλου, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά και όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται. Είναι συνεπώς αναπόφευκτη η συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων από ανεξάρτητες πηγές ώστε να καταστεί δυνατή μια ρεαλιστική εκτίμηση της θέσης και της πορείας του Ομίλου στην χώρα μας.  

 

Μια τέτοια «πηγή» αποτελεί η μεγαλύτερη εφημερίδα του Γερμανικού λιανεμπορίου (Lebensmittel Zeitung) η οποία κάθε χρόνο εκδίδει ένα ειδικό αφιέρωμα για την Ελληνική Εξαγωγική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών το οποίο φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας μεταφρασμένο στα Ελληνικά.  

 

Όσον αφορά στην πορεία της Lidl στην Ελλάδα, χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν στο άρθρο μας (7 Απριλίου 2011) με τίτλο Lidl Ελλάς: Αξιοποιεί την αρνητική οικονομική συγκυρία με σημαντική επέκταση στην χώρα μας διαθέτοντας πλήθος εισαγόμενων προϊόντων αλλά και «Ελληνικό πρόγραμμα» που συνεχώς διευρύνεται.    

 

Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν για τον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου στην Ελλάδα κυμαίνονται στα επίπεδα του 1,8 δις Ευρώ με πιθανές αποκλείσεις που δεν αλλάζουν την κατάταξη της αλυσίδας στην δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς και το 2010, παρά την «απειλητική» προσέγγιση της τρίτης σε μέγεθος αλυσίδας (AB Βασιλόπουλος / Delhaize).

 

 

 

 

 

 

 

ΑΒ Βασιλόπουλος, ο «πρωταθλητής» την περίοδο της κρίσης,  

στην τρίτη θέση με πολύ ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης

 

 

Ο τρίτος σε μέγεθος Όμιλος της Ελληνικής αγοράς είναι η AB Βασιλόπουλος / Delhaize, ο οποίος αποτελεί τον «πρωταθλητή» στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ / DELHAIZE

 

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη 

Καθαρά κέρδη προ φόρων  

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

1.174.882.684

268.710.123

50.003.650

318.755.000

2008

1.337.073.535

302.644.392

40.982.621

482.352.419

2009

1.473.130.158

350.094.460

52.160.545

522.074.483

2010

1.574.429.424

376.666.598

54.762.397

554.467.898

Πίνακας: Λ. Κουμάκης, Πηγή: ΑΒ Βασιλόπουλος

 

 

Για την εξαιρετική πορεία του Ομίλου (ειδικά) το 2010 υπάρχει αναλυτικό άρθρο μας (6 Ιουνίου 2011) με τίτλο AB Βασιλόπουλος / Delhaize: Σημαντική ανάπτυξη το 2010 με αύξηση καταστημάτων και τζίρου – Το νέο σύστημα Delhaize Direct σύντομα και στην Ελλάδα. 

 

Μεταξύ των πολλών αιτίων της μεγάλης βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου και της αξιοποίησης της οικονομικής κρίσης για την αύξηση των μεριδίων αγοράς, των καταστημάτων και του κύκλου εργασιών, εμείς ξεχωρίζουμε τα εξής:

 

(1)  Τον ιδανικό συνδυασμό της εξαιρετικής εικόνας (image) της αλυσίδας με την συνεχή προσφορά φθηνών τιμών σε βασικά είδη και την σταδιακή «κατεδάφιση» της εντύπωσης και της εικόνας της «ακριβής» αλυσίδας. Η οικονομική κρίση απαιτεί χαμηλότερες τιμές για το συρρικνωμένο εισόδημα των καταναλωτών και η ΑΒ Βασιλόπουλος τις προσφέρει με μεγάλη ένταση (π.χ. το διαφημιστικό πρόγραμμα Φθηνούπολη που συνεχίζεται κατά διαστήματα χωρίς διακοπή κ.α.) μέσα στο άριστο περιβάλλον των καταστημάτων της.

 

(2)  Στην τεράστια επιτυχία της σειράς «Η ΑΒ κοντά στην Ελληνική γη» (βλπ. σχετικό άρθρο μας εδώ) με αυθεντικά προϊόντα της Ελληνικής γης αλλά και στην γενικότερη ευαισθησία της αλυσίδας απέναντι στα Ελληνικά προϊόντα.

 

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος συμμετέχει στην καμπάνια του «Κινήματος πολιτών – καταναλώνουμε ότι παράγουμε» διαδίδοντας μέσα από τα καταστήματα της το μήνυμα Αγοράζουμε Ελληνικά!  (Σχετικό άρθρο μας εδώ) κάτι που δεν συμβαίνει (τουλάχιστον μέχρι σήμερα) με τους δύο κορυφαίους ανταγωνιστές της που προηγούνται στην γενική κατάταξη.

 

Φυσικά υπάρχουν και πολλές άλλες αιτίες, οι οποίες εκφεύγουν του παρόντος άρθρου, που οδήγησαν την αλυσίδα μέσα σε μια τετραετία εντεινόμενης κρίσης σε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 34% και των μικτών κερδών κατά 40%!

 

 

 

 

 

 

Σκλαβενίτης, η μεγαλύτερη Ελληνικών συμφερόντων

αλυσίδα λιανικής στην τέταρτη θέση

 

 

Η πρώτη σε μέγεθος αλυσίδα καταστημάτων 100% Ελληνικών συμφερόντων (τέταρτη στην γενική κατάταξη και το 2010) είναι η Σλαβενίτης.

 

Το 2010 υπήρξε μια ακόμα πολύ καλή χρονιά (λαμβάνοντας πάντα υπ΄ όψη την έντονα αρνητική οικονομική συγκυρία) με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,3% (73 καταστήματα – 7.500 εργαζόμενοι), όπως προκύπτει από τον πίνακα με τα οικονομικά στοιχεία των ετών 2007 – 2010:

 

 

Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.  

 

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη

Καθαρά κέρδη προ φόρων 

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

960.717.653

239.908.353

14.051.635

660.149.099

2008

1.088.652.557

269.019.459

15.967.000

644.443.000

2009

1.153.499.000

286.804.000

22.559.000

652.645.000

2010

1.191.000.000

296.384.000

30.631.000

645.360.000

Πίνακας: Λ. Κουμάκης Πηγή: Σκλαβενίτης.

 

 

Για την εξαιρετική πορεία της αλυσίδας και το 2010 υπάρχει αναλυτικό άρθρο μας 14/6/2011 με τίτλο Σκλαβενίτης: Επιμένει Ελληνικά με χαμηλό προφίλ και υψηλές επιδόσεις ενώ για την ιστορία της εταιρίας υπάρχει το πολύ-διαβασμένο άρθρο μας 16/6/2010 Σκλαβενίτης: Η δεύτερη γενιά της οικογένειας τα πάει εξ ίσου καλά, αν όχι καλύτερα …

 

Από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αλυσίδας (τα οποία αναλύονται στα άλλα άρθρα μας) αξίζει τον κόπο να ξεχωρίσει κανείς τα εξής:

 

(1)  Η αλυσίδα έχει ένα μέσο όρο κύκλου εργασιών ανά κατάστημα ο οποίος είναι μακράν ο υψηλότερος στην Ελλάδα μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των αλυσίδων λιανικής και ένας από τους υψηλότερους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο!

(2)  Η υποστήριξη των καταναλωτών στην αλυσίδα είναι εκπληκτική, χωρίς την παραμικρή μαζική διαφήμιση.  Κατά πάγια τακτική, η αλυσίδα επενδύει όλα τα κονδύλια που θα διέθετε σε μαζική διαφήμιση στην υποστήριξη του διαχρονικού σλόγκαν «τόσο φθηνά όσο πουθενά» μέσω των χαμηλότερων τιμών.

 

Η αλυσίδα καταστημάτων Σλαβενίτης συμμετέχει στην καμπάνια του «Κινήματος πολιτών – καταναλώνουμε ότι παράγουμε» διαδίδοντας μέσα από τα καταστήματα της το μήνυμα Αγοράζουμε Ελληνικά!  (Σχετικό άρθρο μας εδώ) 

 

 

 

Βερόπουλος, στην πέμπτη θέση με μετρημένη ανάπτυξη

στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια

 

 

 

Η πέμπτη σε μέγεθος αλυσίδα λιανικής της χώρας μας, η οποία αποτελεί και την μοναδική Ελληνικών συμφερόντων αλυσίδα λιανικής που επεκτείνεται και εκτός Ελλάδος, είναι η Βερόπουλος  

 

Ο Όμιλος Βερόπουλου (περιλαμβάνει τις εταιρίες «Αφοι Βερόπουλοι», «Ψυγεία Αθηνών», «Χαλκιαδάκης», «Veropoulos Dooel», «Veropoulos DOO», «Αχαϊκά Κτήρια Επενδύσεων» και «Τροφίνο») στο τέλος του 2010 λειτουργούσε 243 συνολικά καταστήματα (έναντι 231 το 2009) και ο κύκλος εργασιών του παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% σε  σχέση με το 2010 όπως προκύπτει από τον πίνακα με οικονομικά στοιχεία των ετών 2007 – 2010 που ακολουθεί:

 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη 

Καθαρά κέρδη προ φόρων  

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

848.515.806

193.653.090

11.219.422

339.226.439

2008

922.926.196

211.902.086

4.318.57

396.605.100

2009

931.723.592

214.084.656

2.974.052

416.297.915

2010

948.604.064

222.107.230

2.399.477

426.249.926

Πίνακας : Λ. Κουμάκης  Πηγή: Βερόπουλος

 

 

Για την πορεία της αλυσίδας το 2010 (απασχολεί 6.500 εργαζόμενους) υπάρχει αναλυτικό άρθρο μας 6/7/2011 με τίτλο Βερόπουλος: Βελτιώνει την παρουσία του εντός αλλά και ….. εκτός Ελλάδος!  ενώ για την ιστορία της εταιρίας υπάρχει το άρθρο μας 28/5/2010 Βερόπουλος: Μια ιστορία που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας… .

 

 Όλα τα καταστήματα του Ομίλου Βερόπουλου συμμετέχουν στην καμπάνια του «Κινήματος πολιτών – καταναλώνουμε ότι παράγουμε» διαδίδοντας μέσα από τα καταστήματα το μήνυμα Αγοράζουμε Ελληνικά!  (Σχετικό άρθρο μας εδώ)

 

Αυτή είναι μια συνοπτική εικόνα των μεγεθών και της εξέλιξης των πέντε μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής / χονδρικής της χώρας μας  με τον συνυπολογισμό και της Lidl η οποία αν και θεωρείται «εκπτωτική» αλυσίδα (discount) διαθέτει πλέον από τα καταστήματα της μεγάλο αριθμό «επώνυμων» προϊόντων.

 

Στο άρθρο μας  Top 10 αλυσίδες λιανικής & χονδρικής για το 2010 – Μέρος Δεύτερο: Ποιοι πλήττονται από την οικονομική κρίση και ποιοι ωφελούνται διευρύνοντας τα μερίδια μας στην ελληνική αγορά, δημοσιεύονται οι πίνακες των επόμενων 5 αλυσίδων οι οποίες συμπληρώνουν τον κατάλογο των «Top-10» της χώρας μας.

 

 

Για τις αλυσίδες από Νο 6 έως Νο 10

 κάντε κλικ εδώ

 

 

Λεωνίδας Κουμάκης*

21 Ιουλίου 2011 (updated 12/10/2011)

kb@kbanalysis.com

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

Αγοράζουμε Ελληνικά (1) 8/3/2010

Προτιμάτε με επιμονή προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα:

Η πιο απλή και πρακτική λύση στα οικονομικά προβλήματα της χώρας μας!

 

Αγοράζουμε Ελληνικά (2) 14/6/2010

Δυναμική καμπάνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής!

 

Αγοράζουμε Ελληνικά (3) 12/7/2010

  Μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση – είναι στο χέρι μας!

 

Αγοράζουμε Ελληνικά (4)   5/2/2011

 Πρόκληση για την νέα γενιά και την ελληνική νεολαία – και όχι μόνο.

 

Αγοράζουμε Ελληνικά (5)   6/5/2011

Απόδημος Ελληνισμός και φιλέλληνες:

Οι καταλυτικές δυνάμεις που μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα

στην έξοδο από την κρίση, εύκολα και αποτελεσματικά.

 

Ίδιο άρθρο στην Αγγλική γλώσσα

 

Αγοράζουμε Ελληνικά (6)   8/6/2011

«Κίνημα Πολιτών – καταναλώνουμε ότι παράγουμε»:

Καμπάνια προώθησης Ελληνικών προϊόντων στις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής.

 

 

 

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 (Κάντε κλικ επάνω στο όνομα)

 Βαρβαγιάννη (Ούζο) ,  Βεργίνα (Μπύρα) , Βίκος (Νερά) ,

Δωδώνη (Γαλακτοκομικά) , EBZ (Ζάχαρη) , Ήλιος (Μπαχαρικά) ,

ΙΝΟ (Κρασί) , ΙΟΝ (Σοκολάτα) , Καλαμπόκης (Σητειακός Μύλος)

Κτήμα Σκούρα (Κρασί) , Κτήμα Παπαγιαννάκου (κρασί)

Λουξ (Αναψυκτικά),   Μ Ε Τ Α Χ Α , Μινέρβα (Ελαιουργική) ,

 Μπουτάρη (κρασί) , Παπαδημητρίου (Βαλσαμικό) ,

Παπαδοπούλου (Μπισκότα) , Τσιλιλή (αποστάγματα)

Terra Creta (Ελαιόλαδο), Fix Hellas (Μπύρα)

 

 

 

*Ο Λεωνίδας Κουμάκης, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επί τρεις δεκαετίες, με την ιδιότητα του Διευθυντού Εξαγωγών Ελληνικής Οινοβιομηχανίας, ταξίδευσε στις 4 από τις 5 ηπείρους του πλανήτη μας, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής σε 32 χώρες. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Το Θαύμα-Μια πραγματική ιστορία» (1992, η τέταρτη έκδοση το 2008) και «Ματιές στις ρίζες του Ελληνισμού» (1997).   

 Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον;

 Επιστροφή
 

 
© Copyright 2005-2012 K&B Analysis ΕΠΕ. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση / αναπαραγωγή περιεχομένων του παρόντος website με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια των εκδοτών.