ECONOMICS - INDUSTRY & TRADE - EXPORT MARKETS   [Αρχική Σελίδα]


Εμφιαλωμένα Νερά (Μεταλλικά, ανθρακούχα, επιτραπέζια) : Ένας κλάδος με αντοχή απέναντι στην κρίση

  

 

Το Νερό αποτελεί  το πολυπληθέστερο στοιχείο της φύσης αφού καλύπτει  τα 2/3 του πλανήτη και αποτελεί το σημαντικότερο (μετά το οξυγόνο ) συστατικό ζωής.

Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με τον ανθρώπινο οργανισμό:  Από το μισό έως τα 2/3  του ανθρώπινου οργανισμού είναι νερό, ανάλογα με το ποσοστό λίπους του κάθε σώματος, το φύλο και την ηλικία, ενώ η θρεπτική του αξία είναι τεράστια : Ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει χωρίς τροφή ακόμα και 70 μέρες, αλλά δεν επιβιώνει πάνω από 15 μέρες χωρίς νερό.

Η Ελλάδα είναι πλούσια σε υδάτινους πόρους (έχει μέση ετήσια βροχόπτωση  τα 700mm/χρόνο - μεγαλύτερη από εκείνη της Ισπανίας) αν και τα προβλήματα της άνισης κατανομής στα διάφορα μέρη και κατά την διάρκεια του έτους,  δημιουργούν ιδιαίτερες ανάγκες διαχείρισης. H κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΚ στον τομέα της πολιτικής των υδάτων προβλέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση των επιφανειακών και των υπόγειων νερών, καθώς και την προστασία, βελτίωση και αποκατάστασή τους, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 2015 όλα τα υδάτινα συστήματα να βρίσκονται σε καλή οικολογική κατάσταση.  

 

 

Η Ελλάδα εκτός από πλούσιους υδάτινους πόρους έχει και μια σημαντική Βιομηχανία που εμφιαλώνει (και εξάγει) νερό. Το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεων που εμφιαλώνουν νερό στη χώρα μας είναι ενταγμένο σε δύο διαφορετικούς Συνδέσμους:

Στον «Σύνδεσμο Εταιριών Εμφιαλώσεων Ελληνικού Φυσικού Μεταλλικού Νερού, Σ.Ε.ΦΥ.ΜΕ.Ν.» τα μέλη του οποίου περιλαμβάνουν  τις πιο σημαντικές βιομηχανίες  οι οποίες προσφέρουν στην αγορά τα γνωστότερα «σήματα» στον χώρο των εμφιαλωμένων νερών – όλα ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικών μεταλλικών νερών» (εμφιαλώνονται χωρίς καμιά άλλη επεξεργασία πέραν ενός απλού φιλτραρίσματος):  «Βίκος» (Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΑΕ), «Ζαγόρι» (Χήτος ΑΒΕΕ),  «Σουρωτή» (Σουρωτή ΑΕ), «Κορπί» (Νεστλέ Ελλάς ΑΕ), «Ήβη» (Pepsico-Ηβη ΑΒΕ», «Αύρα» (Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως ΑΕ», «Ιόλη» (Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ), «Υδρία»  (Υδρία Μεταλλικά Νερά ΑΕΒΕ), «Εύδωρο» (ΛΑΒΕ ΑΕ), «Σέλι» (Σ. Μεντεκίδης ΑΕ) και «Υγεία» (Μεταλλικά νερά Χ. Δεκανίκας & Σια ΟΕ) και

Στην Πανελλήνια Ένωση Εμφιαλωτών Νερού η οποία περιλαμβάνει 35 επιχειρήσεις – μέλη από ολόκληρη την χώρα. Οι επιχειρήσεις - μέλη της Π.Ε.Ε.Ν.  εμφιαλώνουν επιτραπέζια νερά (επιτρέπεται η επεξεργασία του νερού κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις), αν και δεν λείπουν και μέλη της Ένωσης τα οποία εμφιαλώνουν φυσικά μεταλλικά νερά.

Πρόσφατα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμφιαλώσεως Φυσικού Μεταλλικού Νερού (ΣΕΦΥΜΕΝ) Κωνσταντίνος Κούτσας σχολιάζοντας την σημαντική άνοδο των πωλήσεων των επιτραπέζιων νερών  «ιδιωτικής ετικέτας» που παρατηρείται στην αγορά της λιανικής πώλησης, με φθηνότερη (φυσικά) τιμή δήλωσε:  «Το φθηνότερο επιτραπέζιο νερό δεν έχει καμία σχέση με το φυσικό μεταλλικό νερό. Το επιτραπέζιο έχει υποστεί χημική επεξεργασία, προκειμένου να καταστεί κατάλληλο προς πόση». Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με σχετική έρευνα της  ICAP, το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς  των εμφιαλωμένων νερών (72,5%) κατέχει  η κατηγορία των «φυσικών μεταλλικών νερών» η οποία μαζί με την κατηγορία των «ανθρακούχων»  (6,5%)  φθάνει σε ένα ποσοστό της τάξεως του 79% της αγοράς, αφήνοντας μόνο ένα μερίδιο αγοράς 21% για όλα τα υπόλοιπα επιτραπέζια νερά.

Πάντως, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εμφιαλωτών Νερού Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος (ο ίδιος εμφιαλώνει φυσικό μεταλλικό νερό και όχι επιτραπέζιο) θεωρεί πως το επιτραπέζιο νερό δεν διαφέρει στην χώρα μας από το φυσικό μεταλλικό νερό λόγω του πλούτου των υδάτινων πόρων που διαθέτουμε και προσθέτει: «Εξ άλλου, όλες οι προϋποθέσεις εμφιάλωσης του επιτραπέζιου νερού καθορίζονται από την Εθνική και την Κοινοτική νομοθεσία και όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Ένωσής μας δεν εφαρμόζουν μόνο την νομοθεσία αυτή αλλά υπόκεινται και σε εξονυχιστικούς ελέγχους των αρμόδιων αρχών».   

Η κατά κεφαλή κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στην χώρα μας υπολογίζεται σε 100 (περίπου) λίτρα ετησίως, ενώ οι εξαγωγές (σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ) το 2010 ανήλθαν συνολικά σε 6.666.336 Ευρώ (έναντι 9.820.672 Ευρώ το 2009).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία παραγωγής, πωλήσεων και αξίας των εμφιαλωμένων νερών σε 4 διαφορετικές κατηγορίες:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Έτος 2009)

 

Ποσότητα παραγωγής*

Ποσότητα πωλήσεων*

Αξία πωλήσεων (ευρώ)

Αξία / Λιτρο

Επιχ/

σεις

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ & ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

 

 

 

 

 

Μεταλλικά  & αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη γλυκαντικών

755.677.561

755.914.983

181.307.740

0,24 Ευρώ

16

Άλλα νερά χωρίς προσθήκη γλυκαντικών

39.416.434

40.484.231

34.424.544

0,85 Ε

15

Νερά (µεταλλικά και αεριούχα), µε προσθήκη ζάχαρης κλπ,  πχ µη αλκοολούχα, αναψυκτικά ποτά

479.201.664

542.924.266

519.888.468

0,95 Ε

20

Νερά (περιλ. µεταλλικά & αεριούχα.), µε προσθήκη ζάχαρης κλπ

6.193.828

 

1.638.149

 

3

*Μονάδα μέτρησης σε λίτρα

1.280.489.487

1.339.323.480

737.258.901

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων: Λ. Κουμάκης

Για το 2010 (τα αντίστοιχα του παραπάνω πίνακα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν στο τέλος του 2011) οι Δείκτες οικονομικής δραστηριότητας που καταγράφονται σε μηνιαία βάση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή δείχνουν αύξηση της συνολικής παραγωγής στην κατηγορία Νερά – Αναψυκτικά (Κλάση 11071) κατά 4,32%  (περίοδος Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2010).

Αντίθετα για το πρώτο εξάμηνο του 2011 οι Δείκτες οικονομικής δραστηριότητας που καταγράφονται σε μηνιαία βάση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή δείχνουν συγκράτηση στα ίδια ακριβώς περσινά επίπεδα (+0,09) παρά την οικονομική κρίση και την συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών. Προβληματισμό πάντως προκαλεί η «γενναία» αύξηση του ΦΠΑ από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 στα φυσικά ή τεχνητά αεριούχα νερά και στους χυμούς φρούτων (τα μη αεριούχα παραμένουν στο 13% ΦΠΑ – Πολ. 1182/26.8.2011) και εκφράζονται φόβοι πως η συνολική μείωση των πωλήσεων του τρέχοντος έτους (ιδιαίτερα στους χυμούς φρούτων) θα είναι ιδιαίτερα σημαντική – ίσως μάλιστα μετριέται με διψήφιο αριθμό.  

Από τις εταιρίες που εμφιαλώνουν φυσικό μεταλλικό νερό επιλέξαμε ένα μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό «δείγμα» με τα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών. Οι μεγάλες πολυεθνικές (Coca-Cola-ΑΥΡΑ, Pepsico-HBH, Nestle-ΚΟΡΠΙ, Αθηναϊκή-ΙΟΛΗ) δεν δίνουν ικανοποιητική εικόνα αφού διαθέτουν και άλλα προϊόντα όπως αναψυκτικά, μπύρες κλπ., ενώ τα μεγέθη των υπόλοιπων εταιριών / μελών του ΣΕΦΥΜΕΝ κυμαίνονται σε κύκλο εργασιών από 1 εκ. έως 3 εκ. Ευρώ περίπου με εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα (κέρδη, υποχρεώσεις) σε σχέση με τον κύκλο των εργασιών τους. Tον Απρίλιο του 2011 οι εγκαταστάσεις της «ΛΑΒΕ ΑΕ» (νερό «Εύδωρο») κατεστράφησαν, με αποτέλεσμα η εταιρία να ξεκινήσει άμεσα συνεργασία με την Κρητική «ΒΟΤΟΜΟΣ ΑΕ» για την παραγωγή και διανομή του νερού ΝΑΜΑ μέχρι την αποκατάσταση των συνεπειών της καταστροφικής φωτιάς που έπληξε τις εγκαταστάσεις της.

 

 

Η «Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων - ΒΙΚΟΣ  Α.Ε» κατέχει την πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά εμφιαλωμένου νερού, με ένα μερίδιο αγοράς της τάξεως του 21% και σημαντικές εξαγωγές που διευρύνονται λόγω της συνεργασίας της με την Lidl Ελλάς, μια συνεργασία που επεκτείνεται και σε Βαλκανικές χώρες (Αναλυτικές πληροφορίες για την Βίκος ΑΕ στο άρθρο μας 11/1/2011 Βίκος ΑΕ: Στις κορυφαίες Ελληνικές βιομηχανίες του κλάδου των ποτών με συνεχή ανάπτυξη σε πείσμα της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας).

Τα εξαιρετικά οικονομικά στοιχεία της «Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων - ΒΙΚΟΣ  Α.Ε» των τελευταίων τεσσάρων ετών καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

«Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων - ΒΙΚΟΣ  Α.Ε»  (ΑΡΜΑΕ 20121/42/Β/89/08)

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη

Καθαρά κέρδη προ φόρων 

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

49.879.372

16.786.678

-1.610.402

39.092.466

2008

64.226.339

21.809.702

  2.345.453

43.589.535

2009

67.777.545

27.565.395

  9.355.502

38.005.143

2010

69.005.653

25.765.164

  7.611.953

38.129.733

 Πίνακας: Λ. Κουμάκης

  

 

Η «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων εταιριών του κλάδου των ποτών στην χώρα μας έχοντας σαν αποκλειστική απασχόληση το νερό (οι περισσότερες εταιρίες που εμφιαλώνουν νερό παράγουν ταυτοχρόνως και άλλα προϊόντα όπως αναψυκτικά, μπύρες κ.α). Η πορεία της «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» τα τελευταία χρόνια, με συνολικές υποχρεώσεις που βρίσκονται στα επίπεδα του ενός τρίτου του ετήσιου κύκλου εργασιών της, την κατέταξαν το 2010 στον κατάλογο με τις πιο ισχυρές εταιρίες στην Ελλάδα (Strongest Companies in Greece) της ICAP. Βασικά οικονομικά στοιχεία της εταιρίας την τελευταία τετραετία, έχουν ως εξής:

 

«ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ»  (ΑΡΜΑΕ 10566/42/Β/86/77)

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη

Καθαρά κέρδη προ φόρων 

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

40.867.045

18.965.639

   5.706.478

 11.136.462

2008

45.595.370

21.151.668

   5.727.433

 12.956.535

2009

46.785.010

24.207.611

   5.912.393

 15.498.623

2010

45.166.939

21.974.983

   5.667.165

 17.478.943

 Πίνακας: Λ. Κουμάκης

  

 

Αν και οι ρίζες του νερού που αναβλύζει στις παρυφές τoυ όρoυς Κάλαυρoς κάπου  στα σύνoρα των νoμών Θεσσαλoνίκης και Χαλκιδικής, χάνονται βαθειά μέσα στο χρόνο, αν και το νερό αυτό ήταν ευρύτερα γνωστό από την εποχή ακόμα του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, το Σουρωτή αναγνωρίστηκε μόλις το 1991 σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό. Την τελευταία δεκαετία η Σουρωτή αποκτά ολοένα και εντονότερη παρουσία στην Ελληνική (και όχι μόνο) αγορά διατηρώντας μια σταθερή πορεία με ιδιαίτερα ικανοποιητικά οικονομικά στοιχεία, όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί:

 

 «Α.Ε.Ε & Ε.Φ.Μ.Ν. ΣΟΥΡΩΤΗ»  (ΑΡΜΑΕ 40674/62/Β/98/26)

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη

Καθαρά κέρδη προ φόρων 

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

15.788.592

 6.939.995

   601.645

  5.230.930

2008

15.867.711

 6.811.913

   176.534

  5.298.246

2009

16.185.895

   7.096.661

   761.041

  4.756.809

2010

15.934.413

   6.842.402

   502.042

  5.131.311

 Πίνακας: Λ. Κουμάκης

  

 

Συμπέρασμα: Το νερό (μεταλλικό, αεριούχο ή απλά επιτραπέζιο) δημιούργησε στη χώρα μας ένα ολόκληρο κλάδο, οικονομικά υγιέστατο, ο οποίος προσφέρει επενδύσεις, απασχόληση, φόρους και εξαιρετικά προϊόντα τόσο για την εγχώρια όσο και για την διεθνή αγορά. Είναι απόλυτα λογικό, ολόκληρος ο κλάδος να επηρεάζεται αρνητικά από την οικονομική κρίση όχι φυσικά στον βαθμό που επηρεάζονται άλλοι κλάδοι της Ελληνικής Βιομηχανίας,  χωρίς μάλιστα να λείπουν και οι εξαιρέσεις που πάνε ενάντια στην γενική τάση, όπως π.χ. η Βίκος. Οι συνολικές υποχρεώσεις των πιο σημαντικών εταιριών του κλάδου κυμαίνονται από το 30 έως το 55% του ετήσιου κύκλου εργασιών, όταν σε άλλους κλάδους ο μέσος όρος ξεκινάει από το 120% και ξεπερνάει το 300%. Επί πλέον, οι δυνατότητες (ειδικά των ανθρακούχων νερών) μέσα στην χώρα μας είναι τεράστιες, αν αναλογιστεί κανείς τις πολύ μεγάλες εισαγωγές που γίνονται για να υπηρετήσουν την ξενομανία του νεοέλληνα – μια γενικευμένη «συνήθεια» για χιλιάδες προϊόντα που οδήγησε την Ελλάδα στα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα.  Επί πλέον, αν και σε πολλά εισαγόμενα προϊόντα υπάρχει η (ψευτο) δικαιολογία ότι είναι φθηνότερα, στο (αεριούχο) νερό συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: Είναι ακριβότερο!

Τέλος, αξίζει να σημειωθούν οι εξαγωγικές δυνατότητες του κλάδου οι οποίες παρά την σημερινή, περιορισμένη έκταση που έχουν, παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές, εφ΄ όσον αξιοποιηθούν με σοβαρότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό. 

 

Λεωνίδας Κουμάκης *

10 Σεπτεμβρίου 2011

kb@kbanalysis.com

 

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 

Βασίλης Βιλιάρδος

Η Κρίση των Κρίσεων

 

ΒΙΒΛΙΟ Α    και   ΒΙΒΛΙΟ Β

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αγοράζουμε Ελληνικά:

Μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση – είναι στο χέρι μας!

 

 

Οι Top-10 αλυσίδες λιανικής / χονδρικής στην Ελλάδα το 2011

(κάντε κλικ στα παρακάτω άρθρα)

 Νο 1 έως 5      Νο 6 έως 10

 

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:

(Κάντε κλικ επάνω στο όνομα)

 

Βαρβαγιάννη (Ούζο) ,  Βεργίνα (Μπύρα) , Βίκος (Νερά) ,

Δωδώνη (Γαλακτοκομικά) , EBZ (Ζάχαρη) , Ήλιος (Μπαχαρικά) ,

ΙΝΟ (Κρασί) , ΙΟΝ (Σοκολάτα) , Καλαμπόκης (Σητειακός Μύλος)

Κτήμα Σκούρα (Κρασί) , Κτήμα Παπαγιαννάκου ,

Λουξ (Αναψυκτικά) ,   Μ Ε Τ Α Χ Α ,   Μινέρβα (Ελαιουργική) ,

 Μπουτάρη (κρασί) , Παπαδημητρίου (Βαλσαμικό) ,

Παπαδοπούλου (Μπισκότα) , Τσιλιλή (Αποστάγματα)

 

Terra Creta (Ελαιόλαδο), Fix Hellas (Μπύρα)

 

  

 

*Ο Λεωνίδας Κουμάκης, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επί τρεις δεκαετίες, με την ιδιότητα του Διευθυντού Εξαγωγών Ελληνικής Οινοβιομηχανίας, ταξίδευσε στις 4 από τις 5 ηπείρους του πλανήτη μας, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής σε 32 χώρες. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Το Θαύμα-Μια πραγματική ιστορία» (1992, η τέταρτη έκδοση το 2008) και «Ματιές στις ρίζες του Ελληνισμού» (1997).

 

 Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον;

 Επιστροφή
 

 
© Copyright 2005-2012 K&B Analysis ΕΠΕ. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση / αναπαραγωγή περιεχομένων του παρόντος website με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια των εκδοτών.