ECONOMICS - INDUSTRY & TRADE - EXPORT MARKETS   [Αρχική Σελίδα]


ΤΟP-10 Αλυσίδες λιανικής για το 2011 – άρθρο πέμπτο: Βερόπουλος, ισχυρή αντίσταση στην κρίση με καταλυτικό «όπλο» την εξωστρέφεια


 

 

Βερόπουλος στο Βελιγράδι

 

Ο Όμιλος «Βερόπουλος», πέμπτος στον κατάλογο των 10 κορυφαίων αλυσίδων λιανικής της χώρας μας (για την ιστορία του Ομίλου βλπ. άρθρο μας 28/5/2010 Βερόπουλος: Μια ιστορία που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας…),  ήταν έγκαιρα και απόλυτα «προσγειωμένος» στις συνέπειες της παρατεταμένης ύφεσης που περνάει η Ελληνική οικονομία αλλά και της δραματικής συρρίκνωσης της καταναλωτικής δαπάνης. Έτσι φρόντισε να λάβει εγκαίρως όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προβάλλει ισχυρή αντίσταση στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης: Μείωσε –μεταξύ άλλων- τα συνήθη για εποχές καταναλωτικής ευμάρειας αποθέματα των εμπορευμάτων που διαθέτει μέσα από τα καταστήματα του προκειμένου να βελτιωθεί η ρευστότητα του Ομίλου, προϋπολόγισε έγκαιρα με υψηλά ποσοστά «ασφαλείας» την αναμενόμενη μείωση των πωλήσεων εντός Ελλάδος (τελικά επιτεύχθηκε πολύ καλύτερη απόδοση από την αρχικά υπολογισθείσα και μάλιστα με λιγότερα καταστήματα), αξιοποίησε την εξωστρέφεια του Ομίλου με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις εκτός Ελλάδος που είχαν πραγματοποιηθεί πολλά χρόνια νωρίτερα επιτυγχάνοντας τώρα έντονους, διψήφιους αριθμούς αύξησης των πωλήσεων  (Σκόπια, Σερβία) και κάλεσε τους 7.100 εργαζόμενους στον Όμιλο να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια αποτελεσματικής αντιμετώπισης των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Με όλα αυτά (και αρκετά άλλα) ο Όμιλος «Βερόπουλος», πέτυχε τελικά τον στόχο του, να προβάλλει δηλαδή ισχυρή αντίσταση στην τρέχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία, όχι μόνο διατηρώντας την θέση του στην Ελληνική αγορά αλλά επιτυγχάνοντας και ραγδαία ανάπτυξη εκτός Ελλάδος, όπως προκύπτει από τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι με την κατανομή του κύκλου εργασιών του Ομίλου στους διάφορους τομείς δραστηριότητας του:


ΠΙΝΑΚΑΣ Ι:  ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ* ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΟΜΙΛΟΥ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 2009-2011 

 

Κύκλος Εργασιών ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλος Εργασιών ΣΚΟΠΙΑ

Κύκλος Εργασιών ΣΕΡΒΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ Κύκλου Εργασιών

ΔΙΑΦΟΡΑ%

 

 

 

 

 

 

2009

839,6

53,6

38,5

931,2

 

2010

848,6

59,0

41,0

948,6

+ 1,8%

2011

808,5

69,3

53,0

930,8

-1,8%

Πίνακας: Λ.Κουμάκης  *Σε εκατομμύρια Ευρώ  

 

 

Τα αποτελέσματα αυτά προήλθαν με ένα συνολικό, μειωμένο αριθμό καταστημάτων που αντιστοιχεί στην συνολική (περίπου) μείωση του κύκλου εργασιών, όπως προκύπτει από τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ με τις διάφορες κατηγορίες και τον συνολικό αριθμό των καταστημάτων του Ομίλου: 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ:  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Δεκέμβριος 2009

Δεκέμβριος 2010

Δεκέμβριος 2011

Αθήνα  (Βερόπουλος)

86

89

86

Εκτός Αθηνών (Βερόπουλος)

87

92

92

Σύνολο καταστημάτων ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

173

181

178

ΤΡΟΦΙΝΟ

11

11

11

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

36

38

38

ΣΚΟΠΙΑ

 8

 9

 9

ΣΕΡΒΙΑ (ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ)

 3

 3

5

ΣΥΝΟΛΟ καταστημάτων ΟΜΙΛΟΥ

231

242

240

Πίνακας: Λεωνίδας Κουμάκης 

Τέλος, όπως προκύπτει από τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ με βασικά οικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, η επιθετική πολιτική τιμών των κορυφαίων αλυσίδων λιανικής της χώρας σχεδόν καθ΄ όλη την διάρκεια του 2011, σε συνδυασμό με την συρρίκνωση της καταναλωτικής δαπάνης και τις (φυσιολογικές και αναμενόμενες) επιπτώσεις των σημαντικών επενδύσεων των προηγούμενων ετών σε Σκόπια και Σερβία, υποχρέωσαν και τον Όμιλο «Βερόπουλου» σε πολιτικές περιορισμού των περιθωρίων κέρδους αλλά και σε (έστω, περιορισμένες) ζημιές χρήσεως για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία, με ταυτόχρονη όμως μείωση των συνολικών υποχρεώσεων του Ομίλου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών 

Μικτά κέρδη 

Καθαρά κέρδη προ φόρων  

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

848.515.806

193.653.090

11.219.422

339.226.439

2008

922.926.196

211.902.086

4.318.57

396.605.100

2009

931.723.592

214.084.656

2.974.052

416.297.915

2010

948.604.064

222.107.230

2.399.477

426.249.926

2011

930.840.046

222.469.806

-2.369.238

401.357.939

Πίνακας: Λ. Κουμάκης -  Πηγή: Βερόπουλος 

 

Βερόπουλος στα Σκόπια

 

Εξ άλλου, όπως άλλωστε προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες, η εξαιρετική πορεία όχι μόνο των επενδύσεων σε Σκόπια και Σερβία αλλά και της αλυσίδας «Χαλκιαδάκης» στην Κρήτη, (πλειοψηφικά ανήκει στον Όμιλο), τροφοδότησαν επίμονες φήμες για προτάσεις εξαγοράς των αναπτυσσόμενων και κερδοφόρων τομέων των δραστηριοτήτων του Ομίλου «Βερόπουλος» από πολυεθνικές οι οποίες (προφανώς) απορρίφτηκαν: Οι εποχές δεν επιτρέπουν επικερδής επιχειρηματικές αποφάσεις όταν στις μέρες μας τα ξένα κεφάλαια απαιτούν «ξεπούλημα» και οι πεπειραμένοι επιχειρηματίες το γνωρίζουν πολύ καλά – πολύ περισσότερο όταν δεν έχουν καμιά απολύτως διάθεση να πουλήσουν την επιχείρηση τους!

Ο «Βερόπουλος» διαθέτει μια πλούσια σειρά προϊόντων «ιδιωτικής ετικέτας» σε πάρα πολλές κατηγορίες προϊόντων, δίδοντας έμφαση σε προϊόντα ελληνικής παραγωγής τα οποία προωθεί και σε όλα τα εκτός Ελλάδος καταστήματα του. Επί πλέον, ο Όμιλος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση Ελλήνων παραγωγών – προμηθευτών της αλυσίδας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αυτών. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και αξιέπαινη πρωτοβουλία που είναι πολλαπλά ωφέλιμη στην έντονα αρνητική οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας.

Ο Όμιλος «Βερόπουλος» συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής της χώρας, από τις οποίες οι τρεις (Carrefour / Μαρινόπουλος, Σκλαβενίτης και Βερόπουλος) είναι 100% ελληνικών συμφερόντων και οι δύο (ΑΒ Βασιλόπουλος / Delhaise, Lidl) ανήκουν κατά 100% σε ξένες πολυεθνικές εταιρίες. Το 2011 πέτυχε μια ισχυρή και αποτελεσματική «αντίσταση» στην οικονομική κρίση με σύμμαχο την εξωστρέφεια που εγκαινίασε –πρώτος και μέχρι πρότινος μόνος από όλες τις ελληνικές αλυσίδες λιανικής- στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες!


Λεωνίδας Κουμάκης *

16 Οκτωβρίου 2012

lk@kbanalysis.com  

 

Κάντε κλικ εδώ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 

ΤΟP-10 Αλυσίδες λιανικής για το 2011:

Carrefour Μαρινόπουλος :  Πορεία στο ναρκοπέδιο της ύφεσης με κύριο «όπλο» ολοένα και περισσότερα ελληνικά προϊόντα 

ΑΒ Βασιλόπουλος: Στην δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς με συνεχή άνοδο παρά την οικονομική κρίση 

Lidl Hellas: Στην τρίτη θέση της ελληνικής αγοράς με συνεχή επέκταση αλλά και σημαντικές απώλειες. 

Σκλαβενίτης, τέταρτος στην γενική κατάταξη με σθεναρή αντίσταση στην οικονομική κρίση

και μείωση της απόστασης που τον χωρίζει από τους τρεις πρώτους

 

 ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ή ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

  Απορρυπαντικά , Υγρά Πιάτων , Αναψυκτικά , Εμφιαλωμένα νερά , Μπύρες  ,

Κρασί  , Ελαιόλαδο , Μέλι  , Αλκοολούχα Ποτά , Ελληνική Φέτα 

 

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Λαθρομετάνστευση ,  Ελλάδα Ώρα Μηδέν ,

Τουρκική Δημοκρατία , Σκοπιανό: Δημοκρατία της ψευτο-Μακεδονίας ,

 Οικονομική Γενοκτονία  , Ελλάδα, ενώπιοι ενωπίω   


 

Επισκεφθείτε το e-shop της ιστοσελίδας μας με επιλεγμένα βιβλία

 

 

 

Ο Λεωνίδας Κουμάκης, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επί τρεις δεκαετίες, με την ιδιότητα του Διευθυντού Εξαγωγών Ελληνικής Οινοβιομηχανίας, ταξίδευσε στις 4από τις 5 ηπείρους του πλανήτη μας, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής σε 32 χώρες. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Το Θαύμα-Μια πραγματική ιστορία» (1992, η τέταρτη έκδοση το 2008) και «Ματιές στις ρίζες του Ελληνισμού» (1997).

(Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ)

 Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον;

 Επιστροφή
 

 
© Copyright 2005-2012 K&B Analysis ΕΠΕ. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση / αναπαραγωγή περιεχομένων του παρόντος website με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια των εκδοτών.