ECONOMICS - INDUSTRY & TRADE - EXPORT MARKETS   [Αρχική Σελίδα]


Αναψυκτικά 2011: Η συνολική αγορά συρρικνώνεται από την ύφεση και την μείωση της καταναλωτικής δαπάνης – οι μικρότερες επιχειρήσεις κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε βάρος των μεγάλων πολυεθνικών.


 

 

Στο περσινό άρθρο μας για την αγορά αναψυκτικών (Αναψυκτικά: Η Ελληνική αγορά διαφοροποιείται, αργά αλλά σταθερά, από την «κυριαρχία» δύο μεγάλων πολυεθνικών – 21/9/2011) είχαμε επισημάνει την τάση που παρατηρείται στην ελληνική αγορά με την αποδυνάμωση των δύο κυρίαρχων στην ελληνική αγορά πολυεθνικών (Coca Cola 3E και ΗΒΗ-Pepsi) οι οποίες μέχρι και το 2009, υπολογίζεται ότι συγκέντρωναν μερίδια της ελληνικής αγοράς της τάξεως του 80%!

Από το 2009 άρχισε μια σταδιακή μεταβολή των επιλογών του καταναλωτικού κοινού με ολοένα και μεγαλύτερη προτίμηση σε ελληνικά προϊόντα μικρών (κυρίως) παραγωγών σαν στοιχειώδη άμυνα απέναντι στην οικονομική κρίση (Βλπ σειρά άρθρων μας Αγοράζουμε Ελληνικά!). Η τάση αυτή ενισχύθηκε με την μεγαλύτερη απόρριψη εισαγόμενων προϊόντων των δύο πολυεθνικών (βλπ. σχετικό με το θέμα αυτό άρθρο μας 18/7/2012 με τίτλο Coca Cola – Τρία Έψιλον: Όχι σε εισαγόμενα προϊόντα της!) και καταγράφεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς του 2011 των εταιριών του κλάδου.

Το 2010 τόσο η παραγωγή όσο και οι πωλήσεις αναψυκτικών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, βελτιώθηκαν –έστω και οριακά- όπως προκύπτει από τους παρακάτω Πίνακες 1 και 2 με αναλυτικά και συνοπτικά στοιχεία παραγωγής, πωλήσεων και αξίας των ετών 2009 και 2010 (Τα στοιχεία του έτους 2011 καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία του 2010 θα γίνουν γνωστά σε λίγους μήνες):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΑΞΙΑΣ ΕΤΩΝ 2009 & 2010*

 

Γκαζόζες

Πορτοκαλάδες

Λεμονάδες

Cola κλπ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  λίτρα  2009

28.664.062

91.150.212

24.379.587

335.007.803

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  λίτρα 2010

51,216,053 

124,379,314  

31,451,973   

348.809.689

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  λίτρα 2009

30.125.920

113.982.914

25.465.741

373.349.691

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  λίτρα 2010

51,046,301

123,280,398

31,564,842

368,606,444

ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2009

25.638.411

83.264.724

22.232.890

388.752.443

ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2010

47,677,109

91,876,398

29,333,019

392,724,555

ΑΞΙΑ ανά Λίτρο 2009

0,85 Ε

0,73 Ε

0,87 Ε

1,04 Ε

ΑΞΙΑ ανά Λίτρο 2010

0,93 Ε

0,74 Ε

0,93 Ε

1,06 Ε

Αριθμός Επιχειρήσεων 2009

18

20

28

16

Αρ. Επιχειρήσεων 2010

20

23

19

19

*Πίνακας: Λεωνίδας Κουμάκης .  Πηγή: Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, Νοέμβριος 2012.

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2009 & 2010

 

ΣΥΝΟΛΑ 2009

ΣΥΝΟΛΑ 2010

ΛΙΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και των 4 κατηγοριών*

479.201.664

555.857.026

ΛΙΤΡΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ και των 4 κατηγοριών

542.924.266

574.497.985

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΥΡΩ)

519.888.468

561.611.081

* (Γκαζόζες, Πορτοκαλάδες, Λεμονάδες, Cola κλπ – όλα μαζί)

   Πίνακας: Λεωνίδας Κουμάκης . Πηγή: Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, Νοέμβριος 2012.

 

Σαφείς ενδείξεις για την πορεία της αγοράς αναψυκτικών στην Ελλάδα τόσο για το 2011 όσο και για το 2012, έχουμε από τους Δείκτες Οικονομικής Δραστηριότητας που καταγράφονται σε μηνιαία βάση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή:

Η παραγωγή αναψυκτικών το 2011 μειώθηκε κατά -4,5% και το εννεάμηνο του 2012 (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος) κατά -11,1% (Δ. Κλάση 110719 - Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ Νοεμβρίου 2012).

Η μείωση μαζί με τα μεταλλικά και τα εμφιαλωμένα νερά που συνήθως περιλαμβάνονται στην παραγωγή σχεδόν όλων των εταιριών του κλάδου, για μεν το 2011 ήταν -7,8% για δε το εννεάμηνο του 2012 έφθασε το -12,2% (Δ. Κλάση 110719 - Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ Νοεμβρίου 2012).

Η μείωση της παραγωγής αναψυκτικών οφείλεται στην συρρίκνωση της αγοράς - ιδίως της κρύας αγοράς, λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και στον διπλασιασμό περίπου του ΦΠΑ (από 13% σε 23%) από τον Σεπτέμβριο του 2011, κάτι που έπληξε την συνολική τους κατανάλωση.

Ο κλάδος των αναψυκτικών ουσιαστικά εκπροσωπείται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) ο οποίος έχει σαν μέλη του έξη (6) μόνο επιχειρήσεις που καλύπτουν όμως, ακόμα και σήμερα, ένα συνολικό μερίδιο ελληνικής αγοράς που ξεπερνάει ίσως και το 82%! Οι έξη αυτές επιχειρήσεις συμμετέχουν και στο ΔΣ του ΣΕΒΑ: Πρόεδρος Βασίλης Λώλας (Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως ΑΕ), αντιπρόεδρος Κίμων Μαλαταράς (Pepsico - HBH ABE), γενικός γραμματέας Νικόλαος Τσαούτος (ΕΨΑ ΑΕ), ταμίας Γιώργος Κουρτίδης (Αφοι Γ. Κουρτίδη ΑΕ) και μέλη οι κ.κ. Παντελής Κούγιος (Κούγιος Παντελής ΑΒΕΕ) και Κωνσταντίνος Κλιάφας (Ψυγεία Κλιάφα ΑΕ).

Ο παλαιότερος Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παρασκευαστών Αναψυκτικών βρίσκεται αδρανοποιημένος. Στις δόξες του εκπροσωπούσε περισσότερες από 100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναψυκτικών σε ολόκληρη την Ελλάδα που «εξαφανίστηκαν» με την κυριαρχία των δύο πολυεθνικών στην ελληνική αγορά (68% Coca Cola, 12% Pepsi το 2009). Πιθανόν η αλλαγή της καταναλωτικής τάσης που παρατηρείται στην Ελληνική αγορά με την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναψυκτικών σε ολόκληρη την Ελλάδα σε βάρος των δύο κυρίαρχων πολυεθνικών, να σηματοδοτήσει την εκ νέου δραστηριοποίηση του ή την διεύρυνση του ΣΕΒΑ με νέα μέλη.

Από τις εκτός Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) επιχειρήσεις αναψυκτικών η «ΛΟΥΞ – Μαρλαφέκας ΑΕ», σήμερα αποτελεί την μεγαλύτερη, 100% ελληνική βιομηχανία αναψυκτικών (Βλπ. σχετικό άρθρο μας 28/6/2010 Αναψυκτικά Λουξ: Μια ελληνική «απάντηση» υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών).

 


Σαφείς ενδείξεις για τις τάσεις της ελληνικής αγοράς έχουμε και από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς του 2011 των σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου. Με βάση την δεδομένη πλέον σταδιακή αλλαγή των καταναλωτικών προτιμήσεων και την παρατηρούμενη ενίσχυση περιφερειακών, ελληνικών επιχειρήσεων αναψυκτικών, καταγράψαμε (κατόπιν σχετικής έρευνας) τις διάφορες επιχειρήσεις αναψυκτικών (από σχετικά μικρές έως πολύ σημαντικές) σε ολόκληρη την Ελλάδα ως εξής:

Αίγιο (Κ. Αναστασόπουλος & Υιός, Αναψυκτικά Krinos),

Αλεξανδρούπολη (Μιχαηλίδης, Αναψυκτικά Εσπέρια),

Άστρος Κυνουρίας (ΕΛΠΑ – Αφοι Αγριογιάννη, Αναψυκτικά ΕΛΠΑ),

Βόλος (ΕΨΑ, Αναψυκτικά ΕΨΑ),

Έδεσσα (Γ. & Δ. Τάσιος, Αναψυκτικά Χιονάτη),

Ηράκλειο (Ζηδιανάκης Α.Ε., Αναψυκτικά Φήμη καθώς και Ι. Σταματάκης & Υιοί, Αναψυκτικά Θαύμα),

Κέρκυρα (Γιώργος Χειμαριός, Αναψυκτικό Τσιτσιμπύρα Χειμαριού),

Κως (Γαλαθρής AEBE, Αναψυκτικά Natur),

Λάρισα (Ελληνικοί Χυμοί AE, Χυμοί Belo, One, Viva),

Λέσβος (Ε. Συκάς, Αναψυκτικά Κρυστάλ),

Λήμνος (Ν. Κουκουλήθρας & Υιοί ΟΕ, Αναψυκτικά ΚΡΗΝΗ),

Ορεστιάδα (Ένωση Παρασκευαστών Αεριούχων Ποτών ΑΕ, Αναψυκτικά Sparky),

Πάτρα (Λουξ-Μαρλαφέκας ΑΕ, Αναψυκτικά Λούξ),

Ρόδος (Κουγιός ΑΕ, Αναψυκτικά ΒΑΠ καθώς και Εμμ. Παπαδημητρίου ΑΕ , Αναψυκτικά Δροσιά),

Σέρρες (Αφοί Γ. Κουρτίδη ΑΕ, Αναψυκτικά Νέκταρ),

Σητεία (Ε. & Δ. Ζαριανάκης , Αναψυκτικά Ζαριανάκης),

Σπάρτη (Ηλιόπουλος και Σία, Αναψυκτικά Σπαρτίνο),

Τρίκαλα (Κλιάφα ΑΕ, Αναψυκτικά Κλιάφα και Smile),

Φλώρινα (Αναψυκτικά ΔΙΝΑΚΗ, Αναψυκτικά ΦΙΟΝΑ),

Χανιά (ΓΕΡΑΝΙ ΑΕ, Αναψυκτικά Γεράνι καθώς και Αν. Γαροφαλάκης, Αναψυκτικά Τεμένια. Υπάρχει και η ΒΙΟΧΥΜ ΑΕ, Ε. Κουλιεράκης με παραγωγή φυσικών και ζαχαρούχων χυμών),

Χίος (ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ Α.Ε , Χυμοί, φρουτοποτά Κάμπος Χίου καθώς και ΑΝΕΜΟΣ, Γιάννης Μπενέτος - Γιώργος Γαλάτουλας, Αναψυκτικά Mast με μαστίχα).

 

Οι παραπάνω επιχειρήσεις αναψυκτικών (καθώς και κάποιες μικρότερες που ενδεχομένως δεν κατεγράφησαν στην έρευνα), αποσπούν πλέον ολοένα και μεγαλύτερα «μερίδια αγοράς» από τις δύο κυρίαρχες πολυεθνικές της ελληνικής αγοράς. Αυτό είναι εμφανές όχι μόνο από τις απώλειες κύκλου εργασιών των δύο κορυφαίων επιχειρήσεων αλλά και από τα θετικά αποτελέσματα πολύ μικρότερων, ανταγωνιστικών εταιριών, όπως προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των πιο σημαντικών εταιριών του κλάδου:

 

 

 

Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (ΑΡΜΑΕ 13630/06/Β/86/49)

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη

Καθαρά κέρδη προ φόρων

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

686.600.000

314.200.000

174.400.000

525.000.000

2008

714.100.000

325.800.000

173.600.000

476.400.000

2009

700.700.000

329.600.000

203.800.000

529.200.000

2010

609.000.000

262.500.000

-2.100.000

531.600.000

2011

537.400.000

196.100.000

-36.900.000

536.800.000

Πίνακας: Λ. Κουμάκης - Πηγή: 3 Ε – Τα οικονομικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοστεί

 

H Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Coca-Cola Hellenic (με ισχυρή δόση ελληνικών συμφερόντων) έναν από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές, σε παγκόσμιο επίπεδο, προϊόντων της The Coca-Cola Company. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται συνολικά σε 28 χώρες με έδρα την Αθήνα, αλλά φέτος αποφάσισε αιφνιδιαστικά να μεταφέρει την έδρα του στην Ελβετία. (Βλπ. σχετικό με το θέμα άρθρο μας 2/11/2012  Business Exit: Όταν αγαπάμε την Ελλάδα δεν την εγκαταλείπουμε εν μέσω καταιγίδας!). Η εταιρία το 2010 απώλεσε 13% του κύκλου των εργασιών της και το 2011 άλλο ένα 12%, ενώ τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία πρώτου εξαμήνου 2012 είναι τόσο απογοητευτικά, ώστε αποκλείεται να οφείλονται αποκλειστικά και μόνο σε πτώση των πωλήσεων – ίσως ένα σοβαρό μέρος τους να αφορά λογιστικούς ή καθαρά τεχνικούς λόγους. Το βέβαιο πάντως είναι πως η εταιρία στην Ελλάδα ψάχνει άλλες δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τον κύκλο των εργασιών της – ήδη έγινε γνωστή η συμφωνία για την διάθεση του πρώτου σε πωλήσεις ελληνικού ούζου (Ούζο Πλωμαρίου Ισίδωρου Αρβανίτη) από το δίκτυο των πωλήσεων της ενώ φημολογείται έντονα επικείμενη συνεργασία (εξαγορά;) με ελληνική ζυθοποιία που θα προκαλέσει αίσθηση. Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη εταιρία αναψυκτικών που κάλυπτε κοντά στο 68% της ελληνικής αγοράς μόλις πριν από τρία χρόνια, είναι απόλυτα φυσικό να δέχεται την ισχυρότερη πίεση από την ύφεση, την συρρίκνωση της αγοράς, την αυξανόμενη απόρριψη εισαγόμενων προϊόντων της σαν συνέπεια της ολοένα και μεγαλύτερης διάδοσης της συνήθειας «Αγοράζουμε Ελληνικά!» και φυσικά την άνοδο των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων αναψυκτικών σε ολόκληρη την Ελλάδα.

 

 

PEPSICO-HBH ΑΒΕ (ΑΡΜΑΕ 2486/04/Β/86/02)

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη

Καθαρά κέρδη προ φόρων

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

112.858.400

53.953.797

-83.854

34.303.555

2008

118.032.295

55.623.650

273.497

39.779.188

2009

125.586.362

57.629.664

310.524

44.259.642

2010

106.203.692

46.557.937

-22.363.286

68.677.841

2011

90.418.621

35.824.767

-23.160.647

83.927.240

Πίνακας: Λ. Κουμάκης

 

Ανάλογη πορεία ακολουθεί και η δεύτερη σε μέγεθος πολυεθνική του κλάδου Pepsico-ΗΒΗ με απώλειες τόσο σε κύκλο εργασιών (το 2010 -15%, το 2011 -14,8%) όσο και σε ζημιές (το 2010 -22,3 εκ. Ευρώ, το 2011 -23,1 εκ. Ευρώ). Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι βασικά προϊόντα της εταιρίας (Pepsi και αναψυκτικά ΗΒΗ) παράγονται 100% στην Ελλάδα ενώ διαθέτει βεβαίως και πλήθος εισαγόμενων προϊόντων μεταξύ των οποίων και το Lipton Ice Tea το οποίο, με την φόρα της ξενομανίας που διέκρινε τον νεοέλληνα τα χρόνια της μεγάλης ευδαιμονίας, κατέχει ακόμα συντριπτικό μερίδιο αγοράς στην κατηγορία αυτή (κρύο τσάι). Σε κάθε περίπτωση, όταν εξετάζετε προϊόντα της εταιρίας, μην δίνετε καμιά σημασία στον κωδικό ΕΑΝ Bar Code που αρχίζει από 520 γιατί πολλά προϊόντα της (όπως άλλωστε και πολλών άλλων εταιριών) γράφουν κωδικό που αρχίζει από 520 αλλά …. εισάγονται από το εξωτερικό! (Βλπ. σχετικό άρθρο μας 4/7/2012 με τίτλο Αγοράζουμε Ελληνικά (10): Ο μύθος του κωδικού 520 (EAN Bar Code) και η μεγάλη εξαπάτηση των ελλήνων καταναλωτών). Η μόνη ένδειξη που μπορείτε να εμπιστευτείτε με απόλυτη ασφάλεια σε κάθε συσκευασία είναι η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».  

   

 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΑΡΜΑΕ 38091/122/Β/97/15)

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη

Καθαρά κέρδη προ φόρων

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

15.797.737

7.033.486

2.495.165

6.048.068

2008

19.390.303

8.182.036

3.488.442

8.308.519

2009

19.401.952

8.847.686

3.489.591

10.246.874

2010

19.416.525

9.780.498

2.908.798

10.001.008

2011

21.569.155

11.600.266

2.272.429

9.559.387

Πίνακας: Λ. Κουμάκης

 

Η ελληνική βιομηχανία αναψυκτικών που ιδρύθηκε το 1950 και αποτελεί μια από τις αξιόπιστες, εναλλακτικές προτάσεις απέναντι στα κάθε μορφής και κατηγορίας εισαγόμενα αναψυκτικά, παρουσιάζει μια αργή, αλλά σταθερή ανάπτυξη με αποκορύφωμα την πιο δύσκολη (μέχρι σήμερα) χρονιά της οικονομικής κρίσης: Το 2011 παρουσίασε αύξηση του κύκλου των εργασιών της κατά 11% με παράλληλη μείωση των συνολικών της υποχρεώσεων. Η «Λούξ Μαρλαφέκας ΑΕ», η οποία εντάχτηκε στον ετήσιο οδηγό «Diamonds 2011» με τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις την περίοδο της κρίσης της Τράπεζας Πληροφοριών Stat Bank, διατηρεί ατομικό περίπτερο (σε Αγγλικά & Ελληνικά) στην Χ-Hellenica, την Διαρκή Έκθεση Ελληνικών Τροφίμων και Ποτών στο Διαδίκτυο της ιστοσελίδας μας.  

  

 

 

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ (ΑΡΜΑΕ 12220/80/Β/86/183)

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη

Καθαρά κέρδη προ φόρων

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

10.024.351

3.765.727

1.033.759

6.949.175

2008

10.712.566

4.002.051

993.176

7.310.278

2009

10.814.728

3.725.485

735.898

6.506.871

2010

11.640.864

3.777.574

602.482

7.560.861

2011

11.623.569

4.027.477

702.795

7.276.069

Πίνακας: Λ. Κουμάκης

 

Η Ροδίτικη Βιομηχανία Αναψυκτικών «Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ» (ιδρύθηκε το 1967) εμφιαλώνει δικά της αναψυκτικά & χυμούς με το εμπορικό σήμα ΒΑΠ καθώς και εμφιαλωμένο νερό (Απολλώνιο). Παράλληλα, από το 1980 συνεργάζεται με την Pepsi συσκευάζοντας και διανέμοντας τα προϊόντα της. Η «Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ» το 2011 διατήρησε τόσο τον κύκλο των εργασιών της όσο και τα κέρδη της στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας, μειώνοντας ταυτόχρονα τις συνολικές της υποχρεώσεις.  

 

 

ΕΨΑ ΑΕ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΧΥΜΩΝ (ΑΡΜΑΕ 10349/32/Β/86/001)

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη

Καθαρά κέρδη προ φόρων

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

11.722.169

5.088.822

2.495.165

6.173.115

2008

11.793.469

4.584.213

3.488.442

6.124.228

2009

11.078.413

4.241.692

226.290

6.052.825

2010

9.727.432

3.483.778

-693.493

7.035.561

2011

8.849.710

2.998.214

-1.287.629

7.582.952

Πίνακας: Λ. Κουμάκης

 

Η ΕΨΑ (ιδρύθηκε το 1924 και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Βόλο και την μεγάλη παραγωγή λεμονιών της περιοχής) δεν φαίνεται να καταφέρνει να αξιοποιήσει την αλλαγή των καταναλωτικών τάσεων, παρουσιάζοντας και το 2011 υποχώρηση του κύκλου των εργασιών της κατά -9% (το 2010 είχε υποχωρήσει άλλο ένα -12%), με παράλληλη αύξηση των ζημιών της σε 1,2 εκ. Ευρώ (έναντι ζημιών 693 χιλ. το 2010). Η «ΕΨΑ ΑΕ» στα 88α γενέθλιά της (2012), βραβεύτηκε από τον δραστήριο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων για την πολύχρονη παρουσία και προσφορά της στην κοινωνία και στην οικονομία της χώρας στα πλαίσια του  τριήμερου Συμποσίου για τα «100 χρόνια ιστορίας της ελληνικής αγοράς τροφίμων & ποτών» που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στο Ζάππειο Μέγαρο.


 

 

 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΑΕ (ΑΡΜΑΕ 11056/59/Β/86/28)

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη

Καθαρά κέρδη προ φόρων

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

5.583.106

1.413.278

245.254

2.060.650

2008

6.475.767

1.766.512

306.103

2.280.101

2009

6.566.455

1.748.394

244.351

2.094.853

2010

6.140.625

1.626.806

207.506

2.153.787

2011

7.066.449

1.872.055

380.865

1.970.258

Πίνακας: Λ. Κουμάκης

 

Η «Αφοι Γ. Κουρτίδη ΑΕ» (ιδρύθηκε το 1936 με έδρα τις Σέρρες) παράγει την σειρά των αναψυκτικών «Νέκταρ» σε δέκα διαφορετικές γεύσεις. Το 2011 αύξησε τις πωλήσεις της κατά 15%, τα καθαρά προ φόρων κέρδη της κατά 80% με παράλληλη μείωση των συνολικών της υποχρεώσεων που (ούτως ή άλλως) ήταν πολύ χαμηλές. Μια εξαιρετικά «νοικοκυρεμένη» ελληνική βιομηχανία αναψυκτικών με μεγάλη παράδοση και βαθιές ρίζες στην αγορά της Βορείου Ελλάδος – και όχι μόνο.  


 

 

 

ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ (ΑΡΜΑΕ 10440/33/Β/86/4)

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη

Καθαρά κέρδη προ φόρων

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

5.106.629

1.963.523

-456.210

1.776.429

2008

4.995.253

1.818.890

77.683

1.645.462

2009

4.545.522

1.650.041

-68.613

1.230.529

2010

3.371.869

1.034.598

-495.855

1.217.221

2011

2.832.523

877.599

-329.2006

916.500

Πίνακας: Λ. Κουμάκης

 

Η «Κλιάφα ΑΕ» ιδρύθηκε το 1926 στο κέντρο των Τρικάλων σε ένα χώρο που σήμερα λειτουργεί, με την φροντίδα της οικογένειας Κλιάφα, σαν πολυδύναμο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού. Ήδη από το 1970 έχει μεταφερθεί σε ιδιόκτητο χώρο 35 στρεμμάτων στην εθνική οδό Τρικάλων – Λαρίσης και από το 1978 μέχρι πρόσφατα, μαζί με τα δικά της προϊόντα, παρήγαγε και τα προϊόντα της Coca Cola. Η σταδιακή διακοπή της συνεργασίας της εταιρίας με την Coca Cola είχε επιπτώσεις στον κύκλο των εργασιών της, αφού οι σειρές «Κλιάφα» (αναψυκτικά, σόδα, τσάι κ.α.) & «Smile» (100% φυσικός χυμός πορτοκάλι, νέκταρ ροδάκινο, νέκταρ πορτοκάλι-βερίκοκο-μήλο) των δικών της προϊόντων, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την μείωση του κύκλου των εργασιών της κατά -25,8% το 2010 και -15,9% το 2011. Η «Κλιάφα ΑΕ» έχει βραβευτεί για την ποιότητα των προϊόντων της (1987 Dusseldorf) και διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001 : 2008 και HACCP.


 

 

ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΕ (ΑΡΜΑΕ 11168/98/Β/86/40)

 

ΕΤΟΣ

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη

Καθαρά κέρδη προ φόρων

Σύνολο υποχρεώσεων

2007

1.153.298

416.405

39.998

289.460

2008

1.200.832

453.966

47.688

526.548

2009

1.057.527

172.815

14.935

839.434

2010

1.259.295

-85.569

-681.952

1.924.775

2011

2.820.833

498.858

-309.927

2.233.688

Πίνακας: Λ. Κουμάκης

 

Η «ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΕ» ιδρύθηκε το 1959 εμφιαλώνοντας αναψυκτικά σε φιάλες 232 ml. Το 1983 ξεκίνησε της συνεργασία της με την Coca Cola 3E με την συσκευασία βασικών προϊόντων της, ενώ την δεκαετία 1999-2009 η συνεργασία έγινε αποκλειστική με την προσθήκη και της σόδας Tuborg. Από το 2010 η ΕΠΟΠ, με τον τερματισμό της συνεργασίας της με την Coca Cola 3E, ξεκίνησε και πάλι την δική της πορεία με την σειρά των προϊόντων Sparky (Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα, Γκαζόζα, Βυσσινάδα, Coca, σόδα) και εντυπωσιακά αποτελέσματα όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα των οικονομικών στοιχείων της τελευταίας πενταετίας. 

Στις πολύ σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου θα πρέπει να προστεθεί η «Ελληνική Βιομηχανία Χυμών ΑΕ ΑΣΠΙΣ – Κων. Δέδες» (ΑΡΜΑΕ 9821/20/Β/86/38) με έδρα το Άργος η οποία διαθέτει μεγάλο μέρος της παραγωγής της σε αγορές του εξωτερικού με πολύ ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα (Κύκλος εργασιών 27,5 εκ. Ευρώ, Μικτά κέρδη 6,7 εκ. Ευρώ, Καθαρά προ φόρων 3,3 εκ. Ευρώ, Συνολικές υποχρεώσεις μόλις 4 εκ. Ευρώ – τα οικονομικά στοιχεία αφορούν τον δημοσιευμένο ισολογισμό 1/7/2010 έως 30/6/2011).

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στον κλάδο των αναψυκτικών αξίζει να αναφερθούμε στις εξαγωγές και στις εισαγωγές αναψυκτικών που πραγματοποιούνται από και προς την χώρα μας.

Στον τομέα των εξαγωγών, ο κλάδος των αναψυκτικών (Δασμολογική Κλάση 22.02.90 - Ποτά, μη αλκοολούχα - εκτός από νερό, χυμούς φρούτων ή λαχανικών και γάλα) δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερες επιδόσεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα 3 με στοιχεία ποσότητας και αξίας εξαγωγών που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 2009 - 2011

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ

ΕΤΟΣ 2009

21.752.491

53.307.584

ΕΤΟΣ 2010

11.087.474

15.175.040

ΕΤΟΣ 2011

24.219.094

38.685.651

  Πίνακας: Λ. Κουμάκης. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Στοιχεία Νοεμβρίου 2012

Στον τομέα των εισαγωγών η πλημμύρα των εισαγόμενων αναψυκτικών κάθε μορφής και κατηγορίας που συνεχίζουν να αγοράζουν οι έλληνες καταναλωτές είναι φυσικά πολύ μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες εξαγωγές μας, όπως προκύπτει από τον πίνακα 4 που ακολουθεί:

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 2010 – 2011

ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ

ΕΤΟΣ 2010

49.728.073

50.646.594

ΕΤΟΣ 2011

37.645.736

43.938.605

Πίνακας: Λ. Κουμάκης. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Στοιχεία Νοεμβρίου 2012


 

      

 

Συμπέρασμα: Σε μια χώρα με τριακόσιες μέρες του χρόνου ηλιοφάνεια, η κατανάλωση αναψυκτικών βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την κατανάλωση χωρών με πολύ πιο ψυχρά κλίματα. Αυτό σημαίνει πως οι δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου είναι ιδιαίτερα καλές – ακόμα και σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Φυσικά, ο διπλασιασμός του ΦΠΑ στα αναψυκτικά από 1/9/2011 (Πολ. 1182/26.8.2011) είναι βέβαιο πως προκάλεσε κραδασμούς σε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου που θα αποτυπωθούν μέσα στο 2012.

Η τάση απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς από την ασφυκτική πίεση της Coca Cola, της μεγαλύτερης εταιρίας παραγωγής και εμπορίας μη αλκοολούχων ποτών και της Pepsico της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρίας τροφίμων-ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο, συνεχίστηκε και το 2011 ενώ φαίνεται πως έγινε εντονότερη και κατά την διάρκεια του 2012.

Εμείς συστήνουμε επίμονα να επιλέγετε αναψυκτικά (και όχι μόνο) που παράγονται και συσκευάζονται στην Ελλάδα, αποφεύγοντας συστηματικά κάθε είδους αναψυκτικό που εισάγεται από το εξωτερικό. Αν τα προϊόντα των κυρίαρχων πολυεθνικών παράγονται και συσκευάζονται στην Ελλάδα, εμείς τουλάχιστον, δεν έχουμε κανένα απολύτως ενδοιασμό να τα απολαύσουμε. Αν όμως εισάγονται από «Χώρες της ΕΕ» ή από αλλού, εμείς τουλάχιστον, δεν έχουμε καμιά απολύτως διάθεση όχι να τα καταναλώσουμε, αλλά ούτε καν να τα αγγίξουμε!

Στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να προσθέτουμε βάρος στο ήδη υπέρογκο χρέος μας προς απαιτητικούς και εξαιρετικά επικίνδυνους τοκογλύφους – δανειστές, επιλέγοντας ένα εισαγόμενο αναψυκτικό όταν έχουμε στην διάθεση μας εκατοντάδες φθηνότερα αναψυκτικά που παράγονται και συσκευάζονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Πολύ δε περισσότερο, αφού γνωρίζουμε πολύ καλά πως μόνο τα προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον απεγκλωβισμό μας από τον θανάσιμο οικονομικό εναγκαλισμό «φίλων» και «συμμάχων»!

 

Λεωνίδας Κουμάκης

14 Νοεμβρίου 2012

lk@kbanalysis.com

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

ΟΙ TOP-10 ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ / ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟ 2011

Νο 1

Carrefour

Νο 2

ΑΒ Βασιλόπουλος

Νο 3

Lidl Hellas

Νο 4

Σκλαβενίτης

Νο 5

Βερόπουλος

Νο 6

Μασούτης

Νο 7

ΜΕΤΡΟ / My Market

Νο 8

Γαλαξίας

Νο 9

ΜΑΚRO C&C

Νο 10

Αρβανιτίδης

 

 ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ /ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  ,  ΥΓΡΑ ΠΙΑΤΩΝ  ,  ΤΣΙΠΟΥΡΟ  ,

ΚΡΑΣΙ  ,  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ,  ΜΠΥΡΑ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 2010  ,

ΦΕΤΑ  ,  ΜΕΛΙ  ,

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ  ,  ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

 

 

 

 

Κάντε κλικ εδώ


Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε):

Η νέα μορφή εταιρίας, με κεφάλαιο μόλις ενός Ευρώ, τα βήματα & το κόστος δημιουργίας της καθώς και οι προθεσμίες υποχρεωτικής απογραφής όλων των εταιριών – Συνέντευξη του Μιχάλη Γιάγκα, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων


  

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Λαθρομετάνστευση ,  Ελλάδα Ώρα Μηδέν , Business Exit

Τουρκική Δημοκρατία , Σκοπιανό: Δημοκρατία της ψευτο-Μακεδονίας ,

 Οικονομική Γενοκτονία  , Ελλάδα, ενώπιοι ενωπίω   

 

 

…. και μην ξεχνάτε:

 

 


 

Επισκεφθείτε το e-shop της ιστοσελίδας μας με επιλεγμένα βιβλία

 

 

 

Ο Λεωνίδας Κουμάκης, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επί τρεις δεκαετίες, με την ιδιότητα του Διευθυντού Εξαγωγών Ελληνικής Οινοβιομηχανίας, ταξίδευσε στις 4από τις 5 ηπείρους του πλανήτη μας, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής σε 32 χώρες. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Το Θαύμα-Μια πραγματική ιστορία» (1992, η τέταρτη έκδοση το 2008) και «Ματιές στις ρίζες του Ελληνισμού» (1997). 
Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον;

 Επιστροφή
 

 
© Copyright 2005-2012 K&B Analysis ΕΠΕ. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση / αναπαραγωγή περιεχομένων του παρόντος website με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια των εκδοτών.