ECONOMICS - INDUSTRY & TRADE - EXPORT MARKETS   [Αρχική Σελίδα]


Ελληνική οινοποιία εναντίον πρώην στελέχους της : Το χρονικό μιας ενδεχόμενης «απιστίας»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

 

Την 1Η Δεκεμβρίου 1999 υπογράφτηκε Συμβόλαιο μεταξύ της εταιρείας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και του πρώην στελέχους της με την εταιρεία που διατηρούσε στη Γερμανία (ΣΤΕΛΕΧΟΣ), με ετήσια αμοιβή 250.000 Γερμανικά Μάρκα, πλέον έξοδα κινήσεως με δικαιολογητικά.

 

Ενδεικτικά, το 2003 το ΣΤΕΛΕΧΟΣ εισέπραξε, επί πλέον στη συμφωνηθείσα ετήσια αμοιβή των περίπου 128.000 €, 10.603 Ευρώ για Leasing αυτοκινήτου και 62.939 € για έξοδα κίνησης με δικαιολογητικά. Δηλαδή μηνιαίως 6.128 € για έξοδα, πλέον της σταθερής ως άνω μηνιαίας αμοιβής των 10.600 €.

 

Συμφωνήθηκε η λειτουργία γραφείου στην Βόννη (αργότερα Βερολίνο), το οποίο δεν θα διενεργούσε εμπόριο ή οποιεσδήποτε εμπορικές πράξεις. Θα είχε μόνο τη φροντίδα και την παρακολούθηση των πελατών, τον έλεγχο ραφιών (store checks), την έρευνα αγοράς κ.α.

 

Σύμφωνα πάντοτε με την ελληνική Οινοποιία, το ΣΤΕΛΕΧΟΣ μεταξύ των ετών 2000 και 2005 οικειοποιήθηκε διάφορα ποσά, παρακρατώντας επιταγές πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, συνολικού ύψους 1.298.237,33 € ως εξής:

 

ΕΤΟΣ 2000

 

1.  ΠΕΛΑΤΗΣ Α - Είσπραξη επιταγής Γερμανικής τράπεζας λήξεως 09/03/2000, ποσού 141.308,40 DEM .

Η επιταγή έχει δύο οπισθογραφήσεις: Η πρώτη οπισθογράφηση αποτελείται από σφραγίδα στα Γερμανικά «ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Γραφείο Γερμανίας» και δυσδιάκριτη υπογραφή. Η δεύτερη οπισθογράφηση αποτελείται από σφραγίδα της εταιρείας του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ και υπογραφή δική του.

2.  ΠΕΛΑΤΗΣ Α  - Είσπραξη επιταγής Γερμανικής τράπεζας  λήξεως 19/10/2000, ποσού 209.075,26 DEM .

Η επιταγή έχει δύο οπισθογραφήσεις: Η πρώτη οπισθογράφηση αποτελείται από σφραγίδα στα Γερμανικά «ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Γραφείο Γερμανίας» και υπογραφή Brown. Η δεύτερη οπισθογράφηση αποτελείται από σφραγίδα «ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ» και υπογραφή Brown.

 

Στη συνέχεια, πάντοτε σύμφωνα με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επαναλήφθηκαν οι «εισπράξεις - αναλήψεις» με εναλλασσόμενες οπισθογραφήσεις επιταγών (στέλεχος, άγνωστοι, διάφορα άλλα ονόματα), τις οποίες αναφέρουμε συγκεντρωτικά και για κάθε έτος χωριστά.

 

Συνολικά στα έτη 2000 - 2005 η εταιρεία του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (πιθανόν καταγεγραμμένη στο όνομα της συζύγου του - εταιρεία Γερμανικού Δικαίου), ιδιοποιήθηκε συνολικό ποσό 1.298.237,33 Ευρώ από τους παρακάτω 3 πελάτες, ως εξής:

 

  • ΠΕΛΑΤΗΣ Α                   1.154.076,41 
  • ΠΕΛΑΤΗΣ Β                         91.476,72  
  • ΠΕΛΑΤΗΣ Γ                         52.684,20 

 

Ειδικότερα όσον αφορά την περίπτωση του ΠΕΛΑΤΗ Α, η μεθοδολογία υπήρξε η εξής:

 

·        Άλλαξε ο τρόπος πληρωμής του πελάτη (από έμβασμα σε επιταγές)

·        Άλλαξε διαδοχικά η πίστωση του πελάτη: από 30 ημέρες σε 45 ημέρες, 60 ημέρες, 90 ημέρες, και τέλος 120 ημέρες.

·       Τα ποσά που «εισπράχτηκαν» από το ΣΤΕΛΕΧΟΣ αντιστοιχούν για το 2000 στο 14% του τζίρου του πελάτη (τζίρος 1.278.595, επιταγές 179.148,32 €), σε δύο επιταγές

·       Για το 2001 στο 19% του τζίρου του πελάτη (τζίρος 1.266.340, επιταγές  246.234), σε 6 επιταγές

·       Για το 2002 στο 5,8% του τζίρου του πελάτη (τζίρος 1.154.213,  επιταγές 67.694,43), σε μία επιταγή

·       Για το 2003 στο 8,5% του τζίρου του πελάτη (τζίρος 1.307.547, επιταγές 110.697), σε 3 επιταγές

·       Για το 2004 στο 18% του τζίρου του πελάτη (τζίρος 1.593.327, επιταγές 295.301), σε 9 επιταγές

·       Για το 2005 στο 31% του τζίρου του πελάτη (τζίρος   815.807, επιταγές 255.000), σε 5 επιταγές

 

 

Το φθινόπωρο του 2004 ξεκίνησαν τα πρώτα μεγάλα προβλήματα:

 

1.  Οι οικονομικές υπηρεσίες της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά στον λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ Α. Ζητούν επίμονα από το «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» να στείλει ο πελάτης χρήματα. Με ιδιόχειρο εσωτερικό σημείωμα του οικονομικού διευθυντή της εταιρείας προς το στέλεχος, ζητείται να περιοριστεί το ταχύτερο δυνατό το «άνοιγμα» του ΠΕΛΑΤΗ Α που ήταν τότε 678.000 Ευρώ.

 

Το ΣΤΕΛΕΧΟΣ προθυμοποιείται να κάνει «αυστηρές συστάσεις» στον πελάτη, συντάσσοντας επιστολή-Φαξ (ημερομηνία 24 Αυγούστου 2004) που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του λογιστηρίου της Οινοποιίας. Με την διαφορά ότι, με παρέμβασή του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ στην υπάλληλο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που στέλνει τα Φαξ, η επιστολή στέλνεται σε ένα αριθμό Φαξ που ανήκει σε συγγενή του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ στη Γερμανία και όχι στον πελάτη.

 

Προφανώς το στέλεχος προσπαθεί  να κερδίσει χρόνο και μάλλον τα καταφέρνει. Εν τω μεταξύ το υπόλοιπο του ΠΕΛΑΤΗ Α συνέχιζε να ανεβαίνει: Στις 18/11/2004 το ληξιπρόθεσμο χρέος του ΠΕΛΑΤΗ Α ήταν πλέον 757.674,58 Ευρώ!  

 

2.  Ένας άλλος πελάτης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ Δ, (από τους μεγαλύτερους πελάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ο «εισαγωγέας» μεγάλης αλυσίδας Σ/Μ) έστειλε τιμολόγια συνολικού ύψους 447.313 Ευρώ για την πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών τα έτη 2003 και 2004 - πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αγνοούσε τελείως τους λοιπούς όρους που συμφωνήθηκαν με το ΣΤΕΛΕΧΟΣ, δεδομένου ότι ήδη είχε συμφωνήσει να πληρώσει ποσό 200.000 Ευρώ για την τοποθέτηση «display stands» στα σημεία πώλησης.

 

Το επί πλέον ποσό των 447.313 Ευρώ (συνολικά 647.313 €) που ζητούσε ο ΠΕΛΑΤΗΣ Δ καθιστούσαν την προωθητική ενέργεια παθητική και ασύμφορη για την εταιρία. Το ΣΤΕΛΕΧΟΣ το Φεβρουάριο του 2005 υποσχέθηκε να διαπραγματευτεί το θέμα και ζήτησε από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να μην πληρώσει το ποσό των τιμολογίων αυτών (4 τιμολόγια : 121.955 Ευρώ για ενοικίαση χώρου το 2003, και 150.000 Ευρώ το 2004, 48.879 Ευρώ εκπτώσεις για το 2003 και 126.479 για το 2004).

 

Η «διαπραγμάτευση» του στελέχους κατέληξε σε νέα συμφωνία με τον πελάτη, αντί των τιμολογίων να πληρώνεται ετησίως ένα εφ’ άπαξ ποσό που θα αντιστοιχεί στο 15% του τζίρου της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» στον μεγαλύτερο πελάτη της.

 

Η νέα αυτή συμφωνία δεν έγινε αποδεκτή από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γιατί ήταν πολύ χειρότερη από την εφ’ άπαξ εξόφληση των 4 τιμολογίων). Ο ΠΕΛΑΤΗΣ Δ απαίτησε το 2005 την άμεση και πλήρη εξόφληση των τιμολογίων, κάτι που υποχρεώθηκε να δεχθεί η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  προ του κινδύνου απώλειας του μεγαλύτερου πελάτη της.

  

Το 2005 ήταν τελικά το έτος που δρομολογήθηκαν όλες οι εξελίξεις με την συσσώρευση των πολλών προβλημάτων,  των ανοιγμάτων στους λογαριασμούς πελατών και την αδυναμία των οικονομικών στελεχών της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» να ελέγξουν την κατάσταση. Η εικόνα του 2005, χρονολογικά, έχει ως εξής:

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

 

Στις 11/3/2005  η εταιρεία του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ στη Γερμανία στέλνει σε πελάτες της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», σε επιστολόχαρτο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» προσφορές για Ούζο και αργότερα για ελιές, λάδι, ντομάτες. Το ίδιο κάνει και σε άλλες σημαντικές εταιρίες της Γερμανικής αγοράς που δεν ήταν πελάτες αλλά γνώριζαν πολύ καλά την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προκαλώντας σύγχυση για τις δραστηριότητες της, αφού ήταν γνωστό στην αγορά ότι προσέφερε μόνο κρασί και ξαφνικά έβλεπαν να προσφέρει Ούζο, λάδι, ελιές και ντομάτες! Η δραστηριότητα αυτή συνεχίστηκε μέχρι και τον Ιούλιο εν αγνοία της ελληνικής εταιρείας (τελευταία προσφορά για λάδι κ.α. στην Kaufland 15/7/2005).

 

Παράλληλα, οι οικονομικές υπηρεσίες της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» πιέζουν εντονότερα το ΣΤΕΛΕΧΟΣ να ζητήσει από τον ΠΕΛΑΤΗ Α να στείλει χρήματα. Το στέλεχος τους ανακοινώνει πως ο πελάτης τον ενημέρωσε πως ταχυδρόμησε επιταγή 250.000 Ευρώ.

 

Ιούνιος 2005

 

Η επιταγή των 250.000 € δεν έχει φθάσει ακόμα. Το στέλεχος συντάσσει (10 Ιουνίου 2005) έντονη επιστολή - Φαξ στον πελάτη «απαιτώντας» την αποστολή της επιταγής. Με την διαφορά ότι, με παρέμβασή του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ στην υπάλληλο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που στέλνει τα Φαξ, η επιστολή στέλνεται σε ένα αριθμό Φαξ που ανήκει σε συγγενή του στη Γερμανία και όχι στον πελάτη. Προφανώς προσπαθεί να κερδίσει και πάλι χρόνο και ξανά τα καταφέρνει.

 

Ιούλιος 2005

 

Η επιταγή δεν έχει φθάσει ακόμα. Το ΣΤΕΛΕΧΟΣ ανακοινώνει στις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πως η επιταγή «χάθηκε» στο ταχυδρομείο και πως ζήτησε από τον ΠΕΛΑΤΗ Α να ταχυδρομήσει καινούργια. Πρέπει όμως ο ΠΕΛΑΤΗΣ Α να περιμένει ένα μήνα, μήπως η χαμένη επιταγή εμφανιστεί σε καμιά Τράπεζα.

 

17 Αυγούστου 2005

 

Το ΣΤΕΛΕΧΟΣ στέλνει επιστολή με την οποία λέει πως θα συνεχίσει την δουλειά του από μακριά και πως θα πηγαίνει στο γραφείο μόνο όταν είναι αναγκαίο.

 

24 Αυγούστου 2005

 

Ο Οικονομικός Διευθυντής της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» απευθύνει επιστολή στον ΠΕΛΑΤΗ Α σχετικά με το υπόλοιπο του λογαριασμού.

 

12 Σεπτεμβρίου 2005

 

Το στέλεχος στέλνει επιστολή με την οποία κατηγορεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», μεταξύ άλλων, γιατί δεν τήρησε την υπόσχεσή του να του δώσει προμήθεια επί του τζίρου των εξαγωγών. Εσωκλείει τιμολόγιο αξίας 752.357 Ευρώ και καλεί την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», να εξοφλήσει το ποσό αυτό μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2005 (αν κα το «παρακρατηθέν ποσόν ήταν πολύ μεγαλύτερο, δηλαδή 1.298.237,33 € κατά την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

 

21 Σεπτεμβρίου 2005

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος με επιστολή του αντικρούει τους ισχυρισμούς του στελέχους και επιστρέφει το τιμολόγιο των 752.357 Ευρώ.

 

29 Σεπτεμβρίου 2005 

 

Το ΣΤΕΛΕΧΟΣ στέλνει στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εξώδικη γνωστοποίηση-δήλωση, με την οποία την πληροφορεί ότι εισέπραξε από τους ΠΕΛΑΤΕΣ Α, Β και Γ της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», για τις απαιτήσεις που είχε απέναντι στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ (φαίνεται προέβλεπε ήδη από το 2000 ότι δεν θα ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις του), συνολικό ποσό 905.218 Ευρώ, το οποίο ξεπερνούσε τις συνολικές του απαιτήσεις κατά 506,30 Ευρώ!!!

 

Αυτά τα έθετε στην διάθεσή τους προς επιστροφή (προφανώς υπάρχει «συσκότιση» στα νούμερα, αφού κανένα δεν ανταποκρίνεται με τα αμέσως προηγουμένως ισχυριζόμενα ή τα παρακρατηθέντα).

 

30 Σεπτεμβρίου 2005

 

Το ΣΤΕΛΕΧΟΣ κάνει δήλωση στη γερμανική «Wein Markt», την οποία η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θεωρεί συκοφαντική.

 

5 Οκτωβρίου 2005

 

Το στέλεχος  απαντάει στην από 21 Σεπτεμβρίου 2005 επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» με Εξώδικη Δήλωση - Διαμαρτυρία.

 

7 Οκτωβρίου 2005

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» κάνει δηλώσεις στη γερμανική εφημερίδα LZ,  τις οποίες το ΣΤΕΛΕΧΟΣ θεωρεί δυσφημιστικές.

 

11 Οκτωβρίου 2005

 

Δικηγόρος Κολωνίας με Εξώδικη Διαμαρτυρία απειλεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» για κατάθεση έγκλησης στα Γερμανικά Δικαστήρια για «συκοφαντική δυσφήμιση», εκ μέρους του στελέχους.

 

12 Οκτωβρίου 2005

 

Με Εξώδικη Πρόσκληση η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί το στέλεχος να απαντήσει εντός 24ωρου, με ποιό τρόπο και με ποιά εξουσιοδότηση εισέπραξε τα χρήματα που ομολογεί ότι εισέπραξε.

 

21 Οκτωβρίου 2005

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» απευθύνει επιστολή στον ΠΕΛΑΤΗ Α ρωτώντας για την επιταγή των 250.000 Ευρώ και για τις επιστολές - Φαξ της 24 Αυγούστου και 10 Ιουνίου του 2005.

 

28 Οκτωβρίου 2005

 

Για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ Α απαντάει κάποια υπεύθυνη του λογιστηρίου, η οποία δηλώνει ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ Α δεν έχει την παραμικρή ιδέα για καμιά από τις δύο επιστολές - Φαξ και ότι ουδέποτε εξέδωσε ή απώλεσε επιταγή 250.000 Ευρώ προς την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

 

-------------------------------------------

 

Το θέμα, στην περίπτωση φυσικά που αποδειχθεί ότι η ελληνική οινοποιία έχει δίκιο (κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι αποδείξεως της ενοχής του), είναι κατά την άποψη μας εξαιρετικά σημαντικό, τουλάχιστον όσον αφορά αυτά που πρέπει να προσέχει (και φυσικά να αποφεύγει επιμελώς) η οποιαδήποτε ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται με ανάλογο τρόπο στις αγορές του εξωτερικού.

 Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον;

 Επιστροφή
 

 
© Copyright 2005-2012 K&B Analysis ΕΠΕ. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση / αναπαραγωγή περιεχομένων του παρόντος website με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια των εκδοτών.